Certifikat för Boerne.dk

boerne.dk

Detta certifikat intygar deltagande för boerne.dk på co2stream.se. Genom att delta, stöder boerne.dk en minskning av CO2 från sin online-närvaro.

Jonathan Stoker
Verifierad
Jonathan Stoker · co2stream.se · Signature

Grundare Co2stream.se