Certifikat för Adversus.io

adversus.io

Detta certifikat intygar deltagande för adversus.io på co2stream.se. Genom att delta, stöder adversus.io en minskning av CO2 från sin online-närvaro.

Jonathan Stoker
Verifierad
Jonathan Stoker · co2stream.se · Signature

Grundare Co2stream.se