Certifikat för Present-till-syster.se

present-till-syster.se

Detta certifikat intygar deltagande för present-till-syster.se på co2stream.se. Genom att delta, stöder present-till-syster.se en minskning av CO2 från sin online-närvaro.

Jonathan Stoker
Verifierad
Jonathan Stoker · co2stream.se · Signature

Grundare Co2stream.se