Certifikat för Ophold-for-2.dk

ophold-for-2.dk

Detta certifikat intygar deltagande för ophold-for-2.dk på co2stream.se. Genom att delta, stöder ophold-for-2.dk en minskning av CO2 från sin online-närvaro.

Jonathan Stoker
Verifierad
Jonathan Stoker · co2stream.se · Signature

Grundare Co2stream.se