Certifikat för Bliv-journalist.dk

bliv-journalist.dk

Detta certifikat intygar deltagande för bliv-journalist.dk på co2stream.se. Genom att delta, stöder bliv-journalist.dk en minskning av CO2 från sin online-närvaro.

Jonathan Stoker
Verifierad
Jonathan Stoker · co2stream.se · Signature

Grundare Co2stream.se