Certifikat för Studentergave-til-ham.dk

studentergave-til-ham.dk

Detta certifikat intygar deltagande för studentergave-til-ham.dk på co2stream.se. Genom att delta, stöder studentergave-til-ham.dk en minskning av CO2 från sin online-närvaro.

Jonathan Stoker
Verifierad
Jonathan Stoker · co2stream.se · Signature

Grundare Co2stream.se