Certifikat för Hvad-skal-jeg-oenske-mig.dk

hvad-skal-jeg-oenske-mig.dk

Detta certifikat intygar deltagande för hvad-skal-jeg-oenske-mig.dk på co2stream.se. Genom att delta, stöder hvad-skal-jeg-oenske-mig.dk en minskning av CO2 från sin online-närvaro.

Jonathan Stoker
Verifierad
Jonathan Stoker · co2stream.se · Signature

Grundare Co2stream.se