Certifikat för Priceshape.com

priceshape.com

Detta certifikat intygar deltagande för priceshape.com på co2stream.se. Genom att delta, stöder priceshape.com en minskning av CO2 från sin online-närvaro.

Jonathan Stoker
Verifierad
Jonathan Stoker · co2stream.se · Signature

Grundare Co2stream.se