Certifikat för Armbånd-til-mænd.dk

armbånd-til-mænd.dk

Detta certifikat intygar deltagande för armbånd-til-mænd.dk på co2stream.se. Genom att delta, stöder armbånd-til-mænd.dk en minskning av CO2 från sin online-närvaro.

Jonathan Stoker
Verifierad
Jonathan Stoker · co2stream.se · Signature

Grundare Co2stream.se