Certifikat för Lysestager.info

lysestager.info

Detta certifikat intygar deltagande för lysestager.info på co2stream.se. Genom att delta, stöder lysestager.info en minskning av CO2 från sin online-närvaro.

Jonathan Stoker
Verifierad
Jonathan Stoker · co2stream.se · Signature

Grundare Co2stream.se