Certifikat för Soroebadminton.dk

soroebadminton.dk

Detta certifikat intygar deltagande för soroebadminton.dk på co2stream.se. Genom att delta, stöder soroebadminton.dk en minskning av CO2 från sin online-närvaro.

Jonathan Stoker
Verifierad
Jonathan Stoker · co2stream.se · Signature

Grundare Co2stream.se