Certifikat för Hjaelpemidler-til-aeldre.dk

hjaelpemidler-til-aeldre.dk

Detta certifikat intygar deltagande för hjaelpemidler-til-aeldre.dk på co2stream.se. Genom att delta, stöder hjaelpemidler-til-aeldre.dk en minskning av CO2 från sin online-närvaro.

Jonathan Stoker
Verifierad
Jonathan Stoker · co2stream.se · Signature

Grundare Co2stream.se