Certifikat för Sko-til-børn.dk

sko-til-børn.dk

Detta certifikat intygar deltagande för sko-til-børn.dk på co2stream.se. Genom att delta, stöder sko-til-børn.dk en minskning av CO2 från sin online-närvaro.

Jonathan Stoker
Verifierad
Jonathan Stoker · co2stream.se · Signature

Grundare Co2stream.se