Certifikat för Taletidskort.nu

taletidskort.nu

Detta certifikat intygar deltagande för taletidskort.nu på co2stream.se. Genom att delta, stöder taletidskort.nu en minskning av CO2 från sin online-närvaro.

Jonathan Stoker
Verifierad
Jonathan Stoker · co2stream.se · Signature

Grundare Co2stream.se